Email:

info@franchisebeurs.nl

Telefoonnummer:

055 8200 226

Data:

11 & 12 oktober 10.00 – 16.00

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

De Nationale Franchise Gids B.V., Loolaan 12, 7315 AA te Apeldoorn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34136534, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming: Tiago Jurgens (te bereiken via tiago@denationalefranchisegids.nl)

Onze contactgegevens:
Adres: Loolaan 12, 7315 AA, Apeldoorn
Telefoon: 055 8200 226

Algemeen

Deze privacyverklaring is bedoeld om u als Kaartaanvrager, bezoeker dan wel gebruiker van onze website te informeren over onze werkwijze bij het verzamelen, bewerken en opslaan van gegevens die wij naar aanleiding van uw gebruik van onze website vergaren. De Nationale Franchise Gids gebruikt deze informatie uitsluitend voor de activiteiten die verband houden met haar bedrijfsdoeleinden. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd volgens de huidige wettelijke eisen. Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Nationale Franchise Gids voorziet in een platform (ook Het Nationale Franchise Platform) dat bestaat uit online (de website, de nieuwsbrief en social media) en off line media (De Nationale Franchise Gids en De Nationale Franchise Krant). Doelstelling is om kandidaat franchisenemers in contact te brengen met franchisegevers en vice versa en om de oriënterende ondernemer van nadere informatie te voorzien.

De Nationale Franchise Gids B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hierbij is te denken aan de volgende situaties:

 • Wij houden De Kaartaanvrager via e-mail op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen rond De Nationale Franchise Beurs. Hierbij kan worden gedacht aan nieuws met betrekking tot evenementen en nieuwe standhouders. 
 • Voor het versturen van één of meer herinneringen dat De Nationale Franchise Beurs wordt gehouden.
 • Voor het versturen van een uitnodiging voor mogelijke latere edities van De Nationale Franchise Beurs of voor andere relevante bijeenkomsten.
 • Abonneren op De Nationale Franchise Brief (gratis), dit is een wekelijkse nieuwsbrief waarmee De Kaartaanvrager op de hoogte wordt gehouden over De Nationale Franchise Beurs maar ook over actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van franchise.
 • Indien er door een franchisegever in de regio waar De Kaartaanvrager woonachtig is een franchisenemer wordt gezocht kan De Nationale Franchise Gids De Kaartaanvrager daarover per e-mail informeren.    

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Onze doelgroep is immers de kandidaat franchisenemer, dat zijn eigenlijk altijd personen ouder dan 21 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, wilt u dan svp zo vriendelijk zijn om contact met ons op te nemen via tiago@denationalefranchisegids.nl, dan verwijderen wij binnen twee werkdagen deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming: dat doen wij niet

De Nationale Franchise Gids B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Nationale Franchise Gids B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Nationale Franchise Gids B.V. bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nationale Franchise Gids B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende franchiseformules als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Van een deel van de franchiseformules hebben wij een opdracht ontvangen voor het doorsturen van kandidaat franchisenemers van een ander deel niet. Daarom is het delen van uw persoonsgegevens in twee situaties op te delen:

 1. Franchiseformules waarvan wij wel een opdracht hebben ontvangen voor het doorsturen van kandidaat franchisenemers:  met hen hebben wij een overeenkomst gesloten waarbij de franchiseformule zich verplicht heeft de verplichtingen uit de Wet AVG te respecteren. Mocht de franchiseformule dat niet doen dan kan De Nationale franchise Gids daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
 2. Franchiseformules waarvan wij géén opdracht hebben ontvangen voor het doorsturen van kandidaat franchisenemers. U kunt deze eenvoudig herkennen, op hun pagina op www.denationalefranchisegids.nl is daar vermeld: “Van [formulenaam] hebben wij geen opdracht ontvangen om informatie-aanvragen te verwerken.”
  Met deze franchiseformules hebben wij géén overeenkomst gesloten en daarom weten wij ook niet hoe zij met uw persoonsgegevens om zullen gaan.  Aangezien wij voor deze franchiseformules geen telefonische interviews afnemen blijft de informatie die zij ontvangen beperkt tot uw NAW gegevens.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Nationale Franchise Gids B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die géén inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en dragen bij aan uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Nationale Franchise Gids B.V. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar tiago@denationalefranchisegids.nl. Uw gegevens worden binnen twee werkdagen uit ons systeem verwijderd, ook ontvangt u hiervan een bevestiging.

De Nationale Franchise Gids B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nationale Franchise Gids B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tiago Jurgens via tiago@denationalefranchisegids.nl