Telefoonnummer:

055 8200 226

Email:

info@franchisebeurs.nl

Data:

6 & 7 oktober 10.00 – 16.00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden incl. privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien daarom als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en om u uit te leggen hoe wij werken. Naast deze Algemene Voorwaarden hebben wij ook een privacyverklaring (zie hieronder). Zo snapt u precies hoe wij werken.

Mocht u iets niet duidelijk zijn dan kunt u ons altijd bellen op 055 – 5200 226 of stuur een e-mail naar Tiago Jurgens: tiago@franchisebeurs.nl 

Artikel 1 – Missie, strategie, werkwijze en contact

 1. Missie: Het in contact brengen van kandidaat franchisenemers met franchisegevers en vice versa. Aanvullend proberen wij kandidaat franchisenemers, franchisenemers en franchisegevers zo goed mogelijk te informeren over alle facetten van het ondernemerschap.
 2. Strategie: Door het organiseren van de franchisebeurs brengen wij kandidaat franchisenemers in contact met franchisegevers. Om toegang laagdrempelig te houden vragen wij geen entree. Ook na afloop van de beurs kunnen wij aanvragers van entreekaarten en/of bezoekers van de beurs informeren over franchisekansen in de markt. De kandidaat franchisenemer is nimmer een vergoeding verschuldigd voor onze diensten.
 3. Onze gegevens en onze activiteiten: De Nationale Franchise Beurs is onderdeel van De Nationale Franchise Gids B.V., Loolaan 12, 7315 AA Apeldoorn, 055 – 8200 226, info@denationalefranchisegids.nl. Onderdelen van De Nationale Franchise Gids zijn:
  www.denationalefranchisegids.nl, de portal
  – Twitter: @franchisegids
  – Facebook: franchisegids
  – Instagram: franchisegids
  De Nationale Franchise Brief, wekelijks digitale nieuwsbrief
  – De Nationale Franchise Gids, jaarboek in franchise
  Het Nationale Franchise Congres, congres voor franchisegevers
  franchisebeurs.nl, de franchisebeurs

Artikel 2 – Algemeen

 1. Toepassing van Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en opslag van personen die voor het aanvragen van één of meer entreekaarten van de franchisebeurs hun gegevens hebben achtergelaten. Eventuele afwijkingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. De Nationale Franchise Beurs kan altijd de voorwaarden wijzigen. Bij strijdigheid tussen een overeenkomst en deze voorwaarden gaat de overeenkomst voor. 
 2. Begrippen: In deze algemene voorwaarden worden enkele begrippen genoemd:
  1. De Kaartaanvrager: een persoon die één of meer entreekaarten voor de franchisebeurs heeft aangevraagd bij media van De Nationale Franchise Gids B.V. 
  2. De Standhouder: een bedrijf dat een stand heeft genomen op De Nationale Franchise Beurs, meestal gaat het om een franchisegever, soms om een toeleverancier.
  3. De Informatie: tekst en afbeeldingen (logo en foto’s) die Standhouders in onze media hebben geplaatst.
  4. De Media: alle in artikel 1.3 genoemde media van De Nationale Franchise Gids
 3. Vermenigvuldigen van inhoud: Het is niet toegestaan De Media of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Nationale Franchise Gids B.V., op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
 4. Toepasselijk recht: Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank. De Algemene Voorwaarden kunnen altijd door De Nationale Franchise Gids worden aangepast. De Nationale Franchise Gids B.V. adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien en voor zover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. De Nationale Franchise Gids B.V. zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 – De Kaartaanvrager 

 1. Opslag en beheer van uw gegevens: Wij realiseren ons dat De Kaartaanvrager er groot belang aan hecht dat er zorgvuldig met diens gegevens wordt omgegaan.  Wij respecteren en volgen dan ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij uw gegevens niet overdragen aan een ander bedrijf of persoon. Uw gegevens worden met alle zorg opgeslagen in ons systeem. 
 2. Waarom slaan wij de gegevens van Kaartaanvragers op, wat doen wij met deze gegevens?
  1. Wij houden De Kaartaanvrager via e-mail op de hoogte van actualiteiten en ontwikkelingen rond De Nationale Franchise Beurs. Hierbij kan worden gedacht aan nieuws met betrekking tot evenementen en nieuwe standhouders. 
  2. Voor het versturen van één of meer herinneringen dat De Nationale Franchise Beurs wordt gehouden.
  3. Voor het versturen van een uitnodiging voor mogelijke latere edities van De Nationale Franchise Beurs of voor andere relevante bijeenkomsten.
  4. Abonneren op De Nationale Franchise Brief (gratis), dit is een wekelijkse nieuwsbrief waarmee De Kaartaanvrager op de hoogte wordt gehouden over De Nationale Franchise Beurs maar ook over actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van franchise.
  5. Indien er door een franchisegever in de regio waar De Kaartaanvrager woonachtig is een franchisenemer wordt gezocht kan De Nationale Franchise Gids De Kaartaanvrager daarover per e-mail informeren.    
 3. De Kaartaanvrager kan op ieder moment de toestemming voor de hierboven genoemde punten (a tot en met e) intrekken.